cover

Ó, Pane náš

Text:

Svou vlídnou lásku, dej nám ó pane náš,

Ať jsme tvůj zástup, přej nám ó pane náš,

Ať líp se dýchá, dej nám ó pane náš,

Ať mocná pýcha nedusí život náš.

Kdekdo říkal že nejsi, nejvíc ti co lhali nám,

proto vyslyš mé prosby navzdor mým pochybám,

I když dnes málo věřím neumím otčenáš,

Dojdu-li ke tvým dveřím, otevři pane náš.

Svou vlídnou lásku...

Dej ať můžem všechno zpívat, dej ať můžem všechno říct,

Ať se můžem rovně dívat a nestraší nás nic,

Ať je naše voda čistá a taky naše svědomí,

A o všem co se chystá ať víme také my.

Svou vlídnou lásku...

Zbav nás bože hříchu bázně, zbav nás hanby mlčení,

Další zkoušky, další strázně, ať nám už duše nezmění,

Dej nám štěstí, dej nám krásu a taky pláč nám dej,

Jen tou tíhou temných časů, už nás netrestej.

Svou vlídnou lásku...

 

Autor: Eduard Krečmar
Hudba: Pavel krejča